د روژې د څلورمې ورځې دعااَللّهُمَّ قَوِّنى‏ فيهِ عَلى‏ اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْنى‏ فيهِ‏ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْنى‏ فيهِ لِأَدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنى‏ فيهِ‏ بِحِفْظِكَ وَسَِتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النَّاظِرينَ.

اے خدايه ما ته په دې مياشت کښې ستا د فرمان او حکم د قائمولو توفيق راکړې او ستا د ذکر خوږوالے راباندې وڅکې او راته په دې مياشت کښې ستا د شکرګزارۍ ادا کول رازده کړې د خپل کرم په خاطر او پکښې مې حفاظت وکړې د خپل حفاظت کوونې په خاطر اے تر ټولو زيات کتونکيه!