د روژې د شپږمې ورځې دعااَللّهُمَ‏ لا تَخْذُلْنى‏ فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ، وَلاتَضْرِبْنى‏ بِسِياطِ نَقِمَتِكَ،وَزَحْزِحْنى‏ فيهِ مِنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَاَياديكَ، يا مُنْتَهى‏ رَغْبَةِ الرَّاغِبينَ.

اے خدايه! په دې مياشت کښې مې د نافرمانۍ په وجه خوار مۀ کړې او د خپل عذاب په تازيانو مې و نه وهې او د خپل قهر او غضب له اسبابو نه مې لرې وساتې د هغې نعمت بخښنې او مهربانۍ په خاطر چې د بندګانو په حقله يې لرې، اے د مشتاقانو تر ټولو اخيری اشتياقه!