د روژې د يولسمې ورځې دعااَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ فيهِ الْأِحْسانَ، وَكَرِّهْ اِلَىَّ فيهِ الْفُسُوقَ‏ وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَىَّ فيهِ السَّخَطَ وَالنّيرانَ، بِعَوْنِكَ يا غِياثَ‏ الْمُسْتَغيثينَ.

اے خدايه! په دې مياشت کښې مې له احسان اونېکۍ سره مينه پېدا کړې او پکښې مې کرکه پېدا کړې له نافرمانۍ او ګناه څخه او په دې مياشت کښې راباندې حرام کړې قهر اواور د خپلې مرستې په خاطر اے د فرياد کوونکو فرياد اورېدونکيه!