د روژې د دولسمې ورځې دعااَللّهُمَّ زَيِّنّى‏ فيهِ بِالسَِّتْرِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرْنى‏ فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفافِ، وَاحْمِلْنى‏ فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْأِنْصافِ، وَ امِنّى‏ فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخآئِفينَ.

اے خدايه! په دې مياشت کښې ما له ګناه نه د بچ کېدو او پاکلمنۍ په کالو سره سينګار کړې او پکښې مې د قناعت او بسنې په جامه پټ کړې او پکښې مې په عدل او انصاف کولو باندې مجبور کړې او پکښې مې له ټولو هغو څيزونو څخه چې زۀ ترې ويرېږم په امان کښې وساتې، اے د ويرېدونکو ساتندويه!