د روژې د پنځلسمې ورځې دعااَللّهُمَّ ارْزُقْنى‏ فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدْرى‏ بِاِنابَةِالْمُخْبِتينَ، بِاَمانِكَ يا اَمانَ‏ الْخآئِفينَ.

اے خدايه ! په دې مياشت کښې مې د خاشعينو اطاعت په برخه کړې او سينه مې خلاصه کړې ستا په لور ستنېدو ته د خاشعانو د ستنېدو په شان، ستا د امان بخښنې په خاطر اے د ويرېدونکو ته امان بخښونکيه!