د روژې د شپاړسمې ورځې دعاد شپاړسمې ورځې دعا

 اَللّهُمَّ وَفِّقْنى‏ فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى‏ فيهِ مُرافَقَةَ الْأَشْرارِ، وَآوِنى‏ فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى‏ دارِ الْقَرارِ، بِاِلهِيَّتِكَ‏ يا اِلهَ الْعالَمينَ.

اے خدايه! په دې مياشت کښې مې له نېکانو سره په ملګرتيا کښې کامياب کړې او پکښې مې له ورانکارو سره له ملګرتيا څخه لرې وساتې او پکښې راته د خپل رحمت په وسيله د قرار او ارامښت په کور کښې ځاے راکړې، د خپل معبوديت په خاطر، اے د نړيوالو معبوده!